Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

Πώς θα δηλώνεις το σπίτι σου αν το νοικιάζεις στην Airbnb ή και σε άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες.Υπεγράφη από το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, η απόφαση για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

Η απόφαση προσδιορίζει τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών στην οικονομία του διαμοιρασμού ακινήτων, τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, καθώς και τη διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής.


Συνεργασία με τις ψηφιακές πλατφόρμες
Πρόνοια της απόφασης είναι η δημιουργία απλών και σύντομων διαδικασιών, που θα ολοκληρώνονται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του site της Α.Α.Δ.E..
Παράλληλα, με σκοπό τόσο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, όσο και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, έχει αναπτυχθεί συνεργασία της Α.Α.Δ.Ε. με τις ψηφιακές πλατφόρμες, που μεσολαβούν στη βραχυχρόνια μίσθωση.
Με την απόφαση τίθενται, για πρώτη φορά, οι προϋποθέσεις τόσο για τον προσδιορισμό, ανά φορολογικό έτος, του συνολικά αποκτηθέντος εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, όσο και της δυνατότητας διενέργειας ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από ίδιες ή τρίτες πήγες.
Για τις μισθώσεις μετά το νέο χρόνο
Η παρούσα απόφαση ισχύει για βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, που συνάπτονται από την 1.1.2018 και μετά. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2017, τα εισοδήματα από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων της οικονομίας διαμοιρασμού, θα δηλωθούν διακριτά και συγκεντρωτικά στα έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους.
Διαδικασία
Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, ο Διαχειριστής, η έννοια του οποίου ορίζεται στη σχετική διάταξη του ν. 4446/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποχρεούται να προχωρήσει στις εξής κινήσεις:
  • Εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής,
  • Yποβολή της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά μισθωτή,
  • Καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής στοιχείων (συνδικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά κ.α.) απαραίτητων για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος του αρ. 39Α του ν. 4172/2013, ανά δικαιούχο εισοδήματος.
  • Δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) του ποσού που αναλογεί σε αγνώστους δικαιούχους εισοδήματος, τους οποίους ο Διαχειριστής, δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει κατά την εγγραφή του Ακινήτου στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.
Ως Διαχειριστής βραχυχρόνιας μίσθωσης ορίζεται είτε ο κύριος του ακινήτου ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής ή τρίτος (κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, προσωρινός διαχειριστής, μεσεγγυούχος, επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης ή γονέας, που ασκεί τη γονική μέριμνα κατά περίπτωση).
Σε περίπτωση, που ο Διαχειριστής εκμισθώνει διακριτά στην πλατφόρμα περισσότερους του ενός χώρους στο ίδιο ακίνητο θα πρέπει να αποκτά ξεχωριστό αριθμό μητρώου για κάθε έναν από αυτούς.   
Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ
Για κάθε μία από τις παρακάτω παραβάσεις:
α. Παράλειψη εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής,
β. Μη εμφανής αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής κατά την ανάρτηση του Ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής,
γ. Μη εμφανής αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) στην ανάρτηση του Ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους Διαχειριστές, για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στους Διαχειριστές.

Τα απαιτούμενα στοιχεία για την καταχώριση
Υπογραμμίζεται ότι για κάθε ένα ακίνητο ορίζεται ένας μόνο «Διαχειριστής».
Ο Διαχειριστής έχει την υποχρέωση να καταχωρήσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και να οριστικοποιήσει το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έκαστου φορολογικού έτους, με δυνατότητα εμπρόθεσμης τροποποίησής του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Αν δεν οριστικοποιήσει τα στοιχεία μέχρι αυτή την προθεσμία, τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο θεωρούνται οριστικά.
Τα στοιχεία, που καταχωρούνται στη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά βραχυχρόνια μίσθωση, είναι, τουλάχιστον, ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, το συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα ή το συνολικό ποσό βάσει της πολιτικής ακύρωσης, η επωνυμία της ψηφιακής πλατφόρμας, τα στοιχεία του μισθωτή, η έναρξη – λήξη της μίσθωσης και ο τρόπος πληρωμής του μισθώματος.


Ξεκινήστε την δικιά σας καταχώρηση τώρα και λάβετε το Bonus καλοσωρίσματος  ΕΔΩ  

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Φώτης Μανούσης: «Θράσος δίχως όρια στην πλάτη του δημόσιου χρήματος;;;»

Με σεβασμό στις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας που πρέπει να διακρίνει τη λειτουργία κάθε θεσμικής αρχής, αναδείξαμε τη σκανδαλώδη διόγκωση του προϋπολογισμού ναυπήγησης πλαστικού πλοίου, στο τετραπλάσιο της αξίας από την πραγματική.
Αντί της λογοδοσίας, εισπράξαμε συκοφαντίες, που καταδεικνύουν το άγχος της διοίκησης του Επιμελητηρίου Έβρου για αποκαλύψεις και δημόσιο έλεγχο από τους πολίτες και τις αρμόδιες αρχές.
Εμείς επιμένουμε θεσμικά: Τους επιστρέφουμε τα ψεύδη και τους καλούμε στις αναγκαίες, έστω και μετά τρία χρόνια, εξηγήσεις.
Εμείς επιλέξαμε  την νομιμότητα και αναρωτιόμαστε: για πόσο θα κρύβουν από αυτόν τον τόπο τη διαφάνεια;;;

Σαμοθράκη 20 Μαρτίου 2017
Φώτης Μανούσης

Πριν λίγες μέρες ο κ.Μανούσης είχε στείλει μια επιστολή προς το Επιμελητήριο Έβρου και τους εισαγγελείς του Αρείου Πάγου και της Αλεξ/πολης όσον αφορά το υπέρογκο κόστος κατασκευής ενός σκάφους.

Προς:                    κ. Χριστόδουλο Τοψίδη, Πρόεδρο Επιμελητηρίου Έβρου

Κοιν:                      1. κα. Ξένια Δημητρίου, Εισαγγελέα Αρείου Πάγου
                                2. κα. Νικητοπούλου, Εισαγγελέα Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης
                                3. κ. Χρήστο Μέτιο, Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
                                4. κ. Δημήτριο Πέτροβιτς, Αντιπεριφερειάρχη Ν. Έβρου
                                5. κ. Ευάγγελο Λαμπάκη, Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης
                                6. κ. Αθανάσιο Βίτσα, Δήμαρχο Σαμοθράκης
                                7. Μέσα Μαζικής ΕνημέρωσηςΚύριε Πρόεδρε,

                  Όπως γνωρίζετε, στις 14-3-2017, εξεταστήκατε ως μάρτυρας, σε δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αλεξανδρουπόλεως, σχετικά με το πλαστικό σκάφος που είχε σκοπό να κατασκευάσει το Επιμελητήριο Έβρου για τη γραμμή Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης, αφού προηγουμένως είχατε αναθέσει σε ναυπηγικό γραφείο την εκπόνηση προμελέτης  για την σύνταξη των τεχνικών χαρακτηριστικών και τις προδιαγραφές του σκάφους. Με την κατάθεσή σας, επιβεβαιώσατε ότι για το σκάφος αυτό ζήτησε το Επιμελητήριο χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, ποσού μεταξύ 1.600.000,00 € και 1.800.000,00 €.
                  Στην ίδια δίκη, κατήγγειλα στο δικαστήριο ότι το ποσό αυτό είναι εξωφρενικό, αφού ίδια σκάφη με ακριβώς ίδιες προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευάζονται σήμερα σε ναυπηγεία της Ελλάδος με μόλις 350.000,00 € έως και το πολύ 500.000,00 €. Εσείς καμία απάντηση δεν δώσατε.  Επειδή, εκπροσωπώ εταιρείες – μέλη του Επιμελητηρίου Έβρου, και έχω σχετικό δικαίωμα, ζητώ μια πειστική απάντηση για τα εξής:
                  Ποιος και με εντολές τίνος εκτόξευσε σε υπέρογκα ύψη την αξία του σκάφους και με βάση αυτήν αιτηθήκατε το εξωπραγματικό ποσό των 1.600.000,00€ -1.800.000,00€;
                  Με τέτοια μυθικά νούμερα, γεννώνται σε κάθε πολίτη της πόλης μας εύλογα ερωτήματα για τους λόγους ενός τόσο διογκωμένου προϋπολογισμού, ο οποίος μόνο φοβίες προκαλεί για τη  διάθεση του δημοσίου χρήματος: Γιατί να στοιχίζει στο Ελληνικό Δημόσιο, άρα και στις τσέπες όλων μας, η ναυπήγηση ενός νέου σκάφους 4 φορές παραπάνω από ότι στοιχίζει σε έναν απλό ιδιώτη;;; Αλλά και γιατί, παρά την ενημέρωση που σας έκανα προσωπικά στο γραφείο σας για το ζήτημα αυτό…. τόσα χρόνια παραμένει αναπάντητο;;;
                  Για το λόγο αυτό σας ζητώ:
                  α)να μου κατονομάσετε τον υπεύθυνο  συντάκτη του διογκωμένου προϋπολογισμού
                β)να μου παραδώσετε αντίγραφο του εν λόγω προϋπολογισμού για να ερευνηθεί η ακρίβειά του, από τις κατεξοχήν αρμόδιες εισαγγελικές  αρχές και φορείς, στους οποίους κοινοποιείται η επιστολή μου αυτή.
Είμαι σίγουρος ότι επιδιώκοντας κι εσείς την προστασία των συμφερόντων των μελών του Επιμελητηρίου μας, θα σπεύσετε άμεσα να διευκολύνετε την έρευνα.


Φώτης Μανούσης